Voorwaarden

1. Uw gegevens

Voer uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen zoals gmail en hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt via uw zakelijke e-mailadres.

Om er voor te zorgen dat u een maximaal rendement haalt uit uw eventuele 1-op-1 gesprekken, delen wij het antwoord op de vraag "Welke vragen wilt u graag beantwoord krijgen op dit congres" met uw gesprekspartner.

Uw NAW-gegevens worden na het congres aan alle betrokken businesspartners beschikbaar gesteld. Uw e-mailadres wordt alleen beschikbaar gesteld aan de businesspartners met wie u een 1-op-1 gesprek heeft gepland. Heeft u hier bezwaar tegen, neem dan s.v.p. contact met ons op via deelnemers@heliview.nl.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Als eindgebruiker aan het event deelnemen

Deelname aan het Fleetmanagement event is voor eindgebruikers kosteloos, op voorwaarde dat Heliview Conferences & Training BV een compleet ingevuld inschrijfformulier ontvangt en u voldoet aan de volgende criteria:

  • U voldoet aan de doelgroepomschrijving, zoals beschreven op deze website
  • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met meer dan 20 medewerkers
  • U vult het formulier inclusief vragen volledig in
Als aanbieder aan het event deelnemen

Leveranciers, consultants, werving en selectie consultants of pr/reclamebureaumedewerkers op het gebied van Fleetmanagement en/of verwante terreinen kunnen als deelnemer bij het event aanwezig zijn vanaf 13:30 uur

Wilt u het Fleetmanagement event de gehele dag bijwonen? Dan kunt u als deelnemer bij het event aanwezig zijn tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en lunch. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen en altijd voor aanvang van het event betaald te zijn.

3. Registratievoorwaarden

Aan dit event kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij voorregistratie. Op de eventdag zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer. De kosten bedragen dan €645,- (excl BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wij rekenen uiteraard op uw komst als u zich heeft aangemeld voor het congres. Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven via onze deelnemers Delivery & Service via +31(0)76 - 548 40 20 of deelnemers@heliview.nl.

Kosteloze deelname gehele dag:

Tot 14 dagen voor het congres is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres, of bent u op de congresdag niet aanwezig, dan brengen wij u een kleine vergoeding van € 99,- (excl. BTW) voor de gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft. 

Betalende deelname gehele dag:

Tot 14 dagen voor het congres is annuleren geheel kosteloos. U ontvangt dan een creditfactuur voor de door ons gefactureerde € 645,-. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een vergoeding van € 99,- in rekening als tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten. U ontvangt dan een creditfactuur van € 546,-. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Betaalde deelname branchemiddag

Wanneer u zich afmeldt, ontvangt u een creditfactuur voor de eerder door ons gefactureerde € 49,95. Wanneer u zich niet afmeldt, dan bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

5. Uw toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor dit congres versturen wij u het toegangsbewijs. U ontvangt dan ook de routebeschrijving van ons. Meldt u zich enkele dagen voor het congres aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor dit congres per e-mail uw toegangsbewijs met routebeschrijving.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV
Congres: Fleetmanagement
Laatst bijgewerkt op: 23-03-2016